Bize Ulaşın

Evlilik Sebebiyle İşten Ayrılan Kadın İşçinin Kıdem Tazminat Hakkı

  1. Ana Sayfa
  2. Yayınlarımız
  3. Evlilik Sebebiyle İşten Ayrılan Kadın İşçinin Kıdem Tazminat Hakkı
Evlilik Sebebiyle İşten Ayrılan Kadın İşçinin Kıdem Tazminat Hakkı

Kıdem tazminatı işçinin en son aldığı 30 günlük brüt ücretinin çalıştığı yılla çarpılması ile hesaplanmaktadır. Örneğin; İşçinin bir yıllık bir çalışması var ise, o bir yıl içerisindeki en son aldığı aylık brüt maaşın çalıştığı yıl ile çarpılmasıdır. Ayrıca son yıl için fazla kalan günler de aynı oran üzerinden hesaplanarak olarak hesaba katılır.

 

An itibariyle yürürlükte olan 4857 sayılı İş Kanunu’nun Yürürlükten Kaldırılan Hükümler başlığı altında düzenlenen Madde 120 “ 25.8.1971 tarihli ve 1475 sayılı İş Kanununun 14 üncü maddesi hariç diğer maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.” hükmünü haizdir. Dolayısıyla 1475 sayılı İş Kanunu’nun yürürlükte bulunan 14. maddesi’nde yer alan düzenlemeye göre; evlenen kadın işçinin kıdem tazminatı hakkı bulunmaktadır. Burada karşılaşılan önemli soru şudur; sadece evlilik, kadın işçinin kıdem tazminatı alabilmesi için yeterli midir? Kadın işçinin evlilik nedeniyle iş sözleşmesini feshetmesi durumunda kıdem tazminatı alabilmesi için kıdeme ilişkin diğer şartları da sağlaması gerekmektedir. Evlenme sebebiyle iş sözleşmesini feshedebilme şartları şu şekildedir;

 

  • İşçi ile işveren arasında geçerli bir iş sözleşmesi olmalıdır.
  • İşçi o işyerinde en az 1 yıl çalışmış olmalıdır.
  • İş sözleşmesini sonlandıran işçi kadın bir işçi olmalıdır.
  • İş sözleşmesi, evlenme tarihinden itibaren 1 yıl içinde evlilik sebebine bağlı olarak sonlandırılmalıdır. Aksi takdirde bu hak kaybedilir.

 

 

Önemle belirtmek gerekir ki, evlilik sebebiyle fesihte ihbar tazminatı talep edilememektedir. Dolayısıyla kadın işçinin herhangi bir ihbar süresine uyma zorunluluğu da yoktur. İşveren böyle bir durumda ihbar tazminatını ödemeyecektir. Ayrıca iş akdini evlilik nedeniyle fesheden kadın işçinin, işverenin yanında ihbar süresince çalışması gerekmeyeceği gibi ihbar ödemesi de gerekmemektedir.

 

Öte yandan her ne kadar konumuz kıdem tazminatı özelinde değerlendirilmiş olsa da kadın işçi iş sözleşmesini evlilik sebebiyle feshetmesi halinde eğer hakkı var ise diğer yan haklarını da talep edebilecektir. (Yıllık izin alacağı, fazla mesai, Ulusal Bayram ve Genel Tatil Ücreti). İşveren kadın işçiye, bu haklarını iş kanunu çerçevesinde ödemekle yükümlüdür. Dolayısıyla kadın işçi yalnızca kıdem tazminatıyla sınırlı olmayacaktır.