Bize Ulaşın

Sözleşmeler Hukuku

  1. Ana Sayfa
  2. Hizmetler
  3. Sözleşmeler Hukuku
Sözleşmeler Hukuku
Sözleşmeler Hukuku

Ölçü ve Danışmanlık Ofisi, sözleşmeler hukuku kapsamında gerek sözleşmelerin hazırlanması aşamasında gerekse sözleşmelerden kaynaklanan uyuşmazlıkların dava veya icra yoluyla çözümlenmesi aşamasında müvekkillerine etkin ve hızlı bir şekilde danışmanlık ve dava takip hizmeti sunmaktadır.

Bu çerçevede her türlü sözleşmenin(kredi, ticari, kira, sigorta iş vb.), hazırlanması, incelenmesi, değerlendirilmesi ve sözleşme çözümlenmesinde izlenecek en iyi hukuki yolun tespiti için müvekkillere danışmanlık hizmeti verilmektedir. Ofisimiz tarafından sözleşme taslaklarının hazırlanması, incelenmesi ve müzakere edilmesi aşamalarında müvekkillerin menfaatleri en isabetli biçimde güvence altına alınmaktadır. Davaların ve uyuşmazlıkların çözümü konusundaki birikim ve tecrübelerimiz sözleşmelerin incelenmesi ve müzakere edilme sürecinde kullanılmaktadır. Böylelikle Ofisimiz tarafından müvekkillerimizin herhangi bir uyuşmazlıkla karşılaşması durumunda müvekkil menfaatine en uygun çözümler, risk analizleri ve hukuki görüşler danışmanlık hizmeti kapsamında sunulmaktadır.

Ofisimizce Sözleşmeler Hukukundan kaynaklanan aşağıda sıralanan dava türlerinde etkili bir dava takip hizmeti sunulmaktadır. Bu davalar:

1. Toki’den veya Müteahhitten Daire Satın Alanlarla Toki ya da Müteahhit Arasındaki Sözleşmeden Kaynaklanan Davalar
2. Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan Davalar
3. Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinden Kaynaklanan Davalar
4. Sıra Cetveline Karşı İtiraz Davası
5. Tahliye Davaları
6. Tacirler Arası Sözleşmelerden Kaynaklanan Davalar
a. Ticari Nitelikteki Alım-Satım Sözleşmesinden Kaynaklanan Alacak Davası
b. İİK’ ı 67. Maddesine Göre Açılan Ticari Dava Niteliğindeki İtirazı İptali Davası
c. İİK’ ı 69. Maddesine Göre Açılan Ticari Dava Niteliğindeki Borçtan Kurtulma Davası
ç. İİK’ ı 72. Maddesine Göre Açılan Ticari Dava Niteliğindeki Menfi Tespit Davası
d. İİK’ ı 72. Maddesine Göre Açılan Ticari Dava Niteliğindeki İstirdat Davası
e. Banka Ticari Kredi Sözleşmelerinden Doğan İtirazı İptali, Menfi Tespit, İstirdat Davaları
f. Finansal Kiralama Sözleşmesinden Doğan Davalar
g. Faktöring Sözleşmelerinden Doğan Davalar