Bize Ulaşın

Bireysel Başvuru

  1. Ana Sayfa
  2. Hizmetler
  3. Bireysel Başvuru
Bireysel Başvuru
Bireysel Başvuru

 Anayasa’nın 148. maddesinin 3. fıkrasında “Herkes, Anayasada güvence altına alınmış temel hak ve özgürlüklerinden, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi kapsamındaki herhangi birinin kamu gücü tarafından ihlal edildiği iddiasıyla Anayasa Mahkemesine başvurabilir.” denilmek suretiyle Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yolu getirilmiştir. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi uyarınca güvence altına alınan ve bireysel başvuru yolu kapsamında olan haklar ise; yaşam hakkı, işkence yasağı, kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkı, mülkiyet hakkı, adil yargılanma hakkı, özel hayatın gizliliği hakkı, düşünce ve ifade özgürlüğü, etkili başvurma hakkı, ayrımcılık yasağı, zorla çalıştırma yasağı gibi temel insan hak ve özgürlükleridir.

 Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Anayasa tarafından güvence altına alınmış olan sözü edilen temel hak ve özgürlüklerin kamu gücü tarafından ihlal edilmiş olması ve belli şartların bulunması halinde bireysel başvuru yoluna başvurulabilmektedir. Ölçü Hukuk & Danışmanlık Ofisi Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin güncel içtihatları çerçevesinde Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yolu ile ilgili kapsamlı birikim ve tecrübeye sahip olup, hak ihlallerinin giderilmesine yönelik başvuru sürecinin tamamlanması ve takibi noktasında müvekkillerimize en üst seviyede hukuki danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Bu çerçevede insan hakları hukukunda ihtisas sahibi hukukçuları bulunan Ofisimiz Anayasa Mahkemesine yapılması düşünülen ve hak ihlaline konu olan başvuruların kabul edilme kriterlerinin değerlendirilmesi, başvuru formunun eksiksiz doldurulması ve gerekli evrakların tespit ve temini suretiyle başvuru sürecinin tamamlanması, Anayasa Mahkemesince ihlal kararı verilmesi üzerine hak ihlallerinin giderilmesine yönelik olarak ilgili mahkeme veya idareyle yazışmaların sağlanması süreçlerinde müvekkillerine etkili bir hukuki danışmanlık ve dava takip hizmeti sunmaktadır. 

 Ofisimiz özellikle adil yargılanma hakkı kapsamında haksız tutuklama, uzun tutukluluk, makul sürede yargılanma, savunma hakkı, mahkemeye erişim hakkı, gerekçeli karar hakkı, çelişmeli yargılama, masumiyet karinesinin ihlali, silahların eşitliği, tanık sorgulama hakkı ile mülkiyet hakkı ihlaline konu olan yargılamalarda Anayasa Mahkemesine etkili başvurular yapmakta olup temel hak ve özgürlüklerin korunması ve oluşan hak ihlallerinin giderilmesi konusunda müvekkillerine her türlü hukuki yardım ve desteği sağlamaktadır.