Bize Ulaşın

Gayrimenkul Hukuku

  1. Ana Sayfa
  2. Hizmetler
  3. Gayrimenkul Hukuku
Gayrimenkul Hukuku
Gayrimenkul Hukuku

Ölçü Hukuk ve Danışmanlık; yetkin hukukçu kadrosuyla gayrimenkul hukukuna ilişkin olarak hem danışmanlık hizmeti hem de gayrimenkul hukukundan kaynaklanan davalarda dava takip hizmeti sunarak müvekkillerine her türlü hukuki yardım ve desteği sağlamaktadır. 

Danışmanlık hizmeti olarak gayrimenkulün güncel hukuki rejimi hakkında detaylı araştırma ve hukuki durum tespiti, gayrimenkul alım-satım işlemlerinde hukuki danışmanlık ve temsil, gayrimenkul alım işlemlerinin finansmanı, kentsel dönüşüm projelerinde danışmanlık, Tapu Sicil Müdürlüğü işlemlerinde temsil ve danışmanlık, sözleşme incelemesi, müzakeresi ve düzenlemesi başlıca hizmetlerimizdendir.

Ofisimiz tarafından gayrimenkul hukukundan kaynaklanan aşağıda belirtilen davalarda da etkin bir şekilde dava takip hizmeti sunulmaktadır. Bu davalar:

 1. Tapu İptal ve Tescil Davaları

a. Gayrimenkul Satış Vaadine Dayalı Tapu İptal ve Tescil Davaları

b.Yükleniciden Temlik Alınan Hakka Dayalı Tapu İptali ve Tescil Davaları

c. Tapu Tahsis Belgesine Dayalı Tapu İptali ve Tescil Davaları 

ç. Temliken Tescil Davaları

d. Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmelerinden Kaynaklanan Tapu İptali ve Tescil Davası

e. İnanç Sözleşmelerinden Kaynaklanan Tapu İptali ve Tescil Davaları

f. Miras Taksim Sözleşmesi ve Miras Payının Devri Sözleşmesine Dayanan Tapu İptali ve Tescil Davaları

 2. TMK 981 Madde ve Devamı Maddelerinde Düzenlenen, Yalnızca Zilyetliğin Korunmasına İlişkin Davalar

 3. Tescil Davaları

a.Tapusuz Taşınmazlarda Tescil Davası

b.Tapulu Taşınmaz Hakkında Açılan Tapu İptal ve Tescil Davaları

  1. Muhdesatın Aidiyetinin Tespiti Davası 
  2. Komşuluk Hukukundan Kaynaklana Elatmanın Önlenmesi Davaları
  3. Kamulaştırma Davaları (Kamulaştırma Bedelini Tespiti ve Tescil Davaları)
  4. İmar Mevzuatından Doğan Bedel Davaları
  5. Ortaklığın Giderilmesi Davaları