Bize Ulaşın

Hizmetler

  1. Ana Sayfa
  2. Hizmetler

tüketici sıfatını taşıyan müvekkillere, ilgili muhatap işletmeler ile irtibat kurmalarında, tüketici mahkemeleri...

Müvekkillerin taraf oldukları ticari sözleşmelerin hazırlanma, müzakere ve sonuçlandırılması süreçlerinde etkili bir...

Sözleşmeler hukuku kapsamında gerek sözleşmelerin hazırlanması aşamasında gerekse sözleşmelerden kaynaklanan...

Yerleşme yerleri ile bu yerdeki yapılaşmaların plan, fen, sağlık ve çevre koşullarına uygun olup olmadığı konusunda...

Ölçü Hukuk ve Danışmanlık Ofisi, müvekkillerin idare karşısında hiçbir şekilde hak kaybı yaşamaması ve idareye karşı...

Türk Borçlar Kanunu’nun 49’uncu maddesinde düzenlenen haksız fiil kavramı “Kusurlu ve hukuka aykırı bir fiille...

Ölçü Hukuk ve Danışmanlık;yetkin hukukçu kadrosuyla gayrimenkul hukukuna ilişkin olarak hem danışmanlık hizmeti hem de...

 Anayasa’nın 148. maddesinin 3. fıkrasında “Herkes, Anayasada güvence altına alınmış temel hak ve özgürlüklerinden...

Aile hukukunun kaynaklanan evlenme, nişanlanma, boşanma, nafaka yükümlülükleri,velayet,eşler arasındaki mal rejimleri...

Ceza hukuku, suç teşkil eden bir haksızlık ile bu haksızlıktan dolayı yaptırım uygulanabilmesi için gerekli şartların...

Ölçü Hukuk Danışmanlık Ofisi müvekkillerin tüm alacaklarının tahsili ve takibi için avukatlık ve danışmanlık hizmeti...

Ofisimiz İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku mevzuatında yapılan köklü değişiklikler ve gelişmeler neticesinde işçi işveren...