Bize Ulaşın

Aile Hukuku

  1. Ana Sayfa
  2. Hizmetler
  3. Aile Hukuku
Aile Hukuku
Aile Hukuku

Ölçü Hukuk ve Danışmanlık Ofisi, Aile hukukunun kaynaklanan evlenme, nişanlanma, boşanma, nafaka yükümlülükleri, velayet, eşler arasındaki mal rejimleri, hısımlık, soybağı kurulması, evlat edinme, çocuk malları, aile malları ile vesayet gibi konularda ortaya çıkan ihtilafların mahkeme önünde temsilinde, çözümünde ve taraflar arasında protokollerin düzenlenmesinde müvekkillerine Medeni Kanun, Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve ilgili kanunlarda yer alan hükümler çerçevesinde özel hayatın gizliliğine gerekli özen ve hassasiyeti göstererek hizmet sunmaktadır.


Ölçü Hukuk ve Danışmanlık Ofisi olarak müvekkillere hukuki yardım ve dava takip hizmeti sunulan başlıca dava çeşitlerinin bazıları şöyledir:

  1.  Boşanma Davaları
  2.  Evlenmenin Mutlak Butlanı Davaları
  3.  Aile Konutu Davaları
  4.  Velayet ve Kişisel İlişki Davaları
  5.  Mal Rejimlerinden Kaynaklanan Davalar
  6.  Nafaka Davaları

a. Yoksulluk Nafakası
b. Tedbir Nafakası
c. İştirak Nafakası
ç. Yardım Nafakası