Bize Ulaşın

Hizmetlerimiz

tüketici sıfatını taşıyan müvekkillere, ilgili muhatap işletmeler ile irtibat kurmalarında, tüketici mahkemeleri...

Müvekkillerin taraf oldukları ticari sözleşmelerin hazırlanma, müzakere ve sonuçlandırılması süreçlerinde etkili bir...

Sözleşmeler hukuku kapsamında gerek sözleşmelerin hazırlanması aşamasında gerekse sözleşmelerden kaynaklanan...

Yerleşme yerleri ile bu yerdeki yapılaşmaların plan, fen, sağlık ve çevre koşullarına uygun olup olmadığı konusunda...

Ölçü Hukuk ve Danışmanlık Ofisi, müvekkillerin idare karşısında hiçbir şekilde hak kaybı yaşamaması ve idareye karşı...

Türk Borçlar Kanunu’nun 49’uncu maddesinde düzenlenen haksız fiil kavramı “Kusurlu ve hukuka aykırı bir fiille...

Ölçü Hukuk ve Danışmanlık;yetkin hukukçu kadrosuyla gayrimenkul hukukuna ilişkin olarak hem danışmanlık hizmeti hem de...

 Anayasa’nın 148. maddesinin 3. fıkrasında “Herkes, Anayasada güvence altına alınmış temel hak ve özgürlüklerinden...

Aile hukukunun kaynaklanan evlenme, nişanlanma, boşanma, nafaka yükümlülükleri,velayet,eşler arasındaki mal rejimleri...

Ceza hukuku, suç teşkil eden bir haksızlık ile bu haksızlıktan dolayı yaptırım uygulanabilmesi için gerekli şartların...

Ölçü Hukuk Danışmanlık Ofisi müvekkillerin tüm alacaklarının tahsili ve takibi için avukatlık ve danışmanlık hizmeti...

Ofisimiz İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku mevzuatında yapılan köklü değişiklikler ve gelişmeler neticesinde işçi işveren...

Hakkımızda

Hakkımızda

Ölçü Hukuk & Danışmanlık Ofisi 01.01.2019 tarihinde kurulmuştur.Ofisimiz alanında uzman kadrosu ile hem danışmanlık hem de dava takibi hizmeti sunmaktadır.

Prensiplerimiz;

  • Doğru Bilgilendirme
  • Adil Yaklaşım
  • Hızlı Çözüm

Sık Sorulan Sorular

Sorularınız için olcuhukuk34@gmail.com adresine e-posta gönderebilirsiniz. Sözleşmeli müvekkillerimiz dışındaki kişi ve kurumlar tarafından sorulacak sorular için ücret talep edilecektir. Ücretli danışmanlık yapıyor, bu yöndeki soru ve istekleri cevaplandırıyoruz.

Davayı kazandığınız zaman Mahkeme masrafların karşı taraftan alınarak size ödenmesini emreder. Ancak size ödenecek masrafların sadece yargılama masrafları olduğunu unutmayınız. Avukatınıza ödediğiniz vekâlet ücreti gibi bazı masraflar size geri ödenmeyecektir.

Yabancı memleketlerde noterlik işleri, konsoloslar tarafından görülür. Yurtdışında vekalet çıkartacak olan müvekkillerimizin ilgili ülkenin Türk Konsolosluğu’na şahsen başvurmaları yazılı olan vekalet bilgilerimiz doğrultusunda konsolosluk kanalıyla vekalet çıkartmaları gerekmektedir.

Bir avukata vekaletname verecekler, nüfus cüzdanıyla ya da pasaportuyla bizzat bir notere giderek, aşağıda ayrıntısı verilen bilgiler doğrultusunda, vekalet konusu olacak işinin niteliğine uygun vekaletname düzenlettirebilirler.

Davalar yetkili ve görevli mahkemelerde açılmalıdır. Hangi tür mahkemenin görevli olduğunu tespit ettikten sonra, hangi yer mahkemesinin yetkili olduğunu da belirlemeniz gerekir. Bu sorunun kısa bir cevabı olmadığı ve hatalı mahkemeye başvurmak zaman, para ve hak kayıplarına yol açabileceği için davanızı açmadan önce bu konuda mutlaka bir hukukçudan profesyonel yardım alınız.

Avukata ödenecek ücretin kapsamı avukat ve vekil eden arasında yapılacak sözleşme ile belirlenebilir. Ancak bu konuda sözleşme yapılmamış ise verilen ücretin hangi işleri kapsadığı Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde belirlenmiştir. Buna göre verilen ücret, sözleşmenin konusunu oluşturan işle ilgili kesin hüküm elde edilinceye kadar devam eden tüm iş ve işlemleri kapsamaktadır.

Avukatlık mesleği bir serbest meslek faaliyetidir. Gelir Vergisi Kanunu’nun 65’ inci maddesinde serbest meslek faaliyetinin tanımı; “Sermayeden ziyade şahsi mesaiye, ilmi veya mesleki bilgiye veya ihtisasa dayanan ve ticari mahiyette olmayan işlerin işverene tabi olmaksızın şahsi sorumluluk altında kendi nam ve hesabına yapılmasıdır.”şeklindedir. Avukatlar hukuk alanındaki bilgi ve tecrübelerini diğer insanların istifadesine sunarlar. Nasıl ki bir doktorun özel muayenehanesine gidildiğinde bir ücret ödemeniz gerekiyorsa avukat bürosuna gidip herhangi bir hukuki sorunla ilgili soru sorulduğunda veya vekâleten iş takibinde bir ücret ödenmesi gerekmektedir. Avukata ücret ödenmesi aynı zamanda yasal bir zorunluluk olup avukatlık asgari ücret tarifesinde belirlenen değerler altında ücret sözleşmesi yapılması da yasaklanmıştır.

Türk Hukuku’nda tarafların avukat ile temsil edilmesi gibi bir zorunluluk düzenlenmemiştir. Aksine taraf ehliyeti olan herkesin mahkemelerde kendisini temsil etme hakkı vardır. Ancak her alanda olduğu gibi hukuki işler de uzmanlık gerektirir. Kanunlar, yönetmelikler ile ve ayrıca Yargıtay içtihatları ve mahkeme uygulamaları karşısında hak kaybına uğramamanız için bu alanda özel eğitim görmüş bir avukattan hukuki yardım almanız gereklidir. Bu sebeple hukuki konularda gerekli bilgi ve tecrübeye sahip olmadan hareket etmek telafisi imkânsız zararlara yol açabilir. Bundan ziyade hukuki işlemlerinizi yapmadan önce bir avukata danışmanız ileride karşılaşabileceğiniz hukuki sorunları önleyecek, işin mahkemeye intikal etmesi halinde uğrayacağınız zaman, emek ve maddi kayıplarınızın önüne geçecektir.Diğer taraftan bir suçlamayla karşı karşıya kalan bir kişi, avukat tutma, avukatı varsa onu çağırma, avukat olmadan konuşmama, avukat tutacak maddi gücü yoksa kendisine avukat tayin edilmesini isteme hakkına sahiptir. Her soruşturmadan önce sanık veya şüpheliye bu hakkı hatırlatılmak zorundadır. Sanık veya şüpheli tarafından avukat talep edilmesi halinde barodan bir avukat görevlendirilir. Yine yasanın öngördüğü bazı zaruri hallerde de talep üzerine yine barolarca avukat tayini yapılmaktadır.