Bize Ulaşın

Taksirle Yaralama

 1. Ana Sayfa
 2. Yayınlarımız
 3. Taksirle Yaralama
Taksirle Yaralama

 

 1. TANIM

Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 89. maddesinde taksirle yaralama suçunun Taksirle başkasının vücuduna acı veren veya sağlığının ya da algılama yeteneğinin bozulmasına neden olan” tanımını yapmıştır. Taksirle yaralama suçunun soruşturulması ve kovuşturulması şikâyete bağlıdır. Şikâyet süresi 6 aydır. Suçtan zarar görenin “fiil ve faili” öğrendiği günden başlar. Ancak, taksirle yaralamanın basit hali hariç, suçun bilinçli taksirle işlenmesi halinde şikâyet aranmaz.

Bilinçli taksirde netice somut olarak öngörüldüğü halde, istenmemiştir. Bilinçli taksiri, taksirden ayıran özellik, bilinçli taksirde istenmeyen netice fiilen öngörülürken, taksirde öngörülmemektedir.[1]

 1. UNSURLAR
 • Taksirli Fiil[2]

Failin dikkat ve özen yükümlülüğüne uymaması halidir. Örneğin, kişinin hızlı araç kullanması sonucu kaza yapması halinde hızlı araç kullanma durumu sürücünün dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davranması olduğunu görüyoruz. Burada karşı tarafta oluşacak bir yaralanma sürücünün taksirle yaralama suçunu işlediğini göstermektedir.

 • Fiil Sonucu Başkasının Vücudunda Acı

Failin dikkatsizliği sonucunda mağdurun vücudunda çizik, kanama vs. gibi durumların oluşması halidir.

 • Fiil Sonucu Başkasının Sağlığının veya Algılama Yeteneğinin Kaybı

Failin dikkatsizliği sonucunda mağdurun yaşamında ruhen veya bedenen etkilerin olması halidir.

 

 1. SUÇUN FAİLİ

Suçun faili, suçu işleyen kimsedir. Bu suçta herkes fail olabilir.

 1. NİTELİKLİ HALLER

Taksirle yaralama sonucunda mağdur bakımından;

 • Duyularından veya organlarından birinin işlevinin sürekli zayıflamasına,
 • Vücudunda kemik kırılmasına,
 • Konuşmasında sürekli zorluğa,
 • Yüzünde sabit ize,
 • Yaşamını tehlikeye sokan bir duruma,
 • Gebe bir kadının çocuğunun vaktinden önce doğması, durumlarının oluşması halinde suç nitelikli hale bürünmektedir.

 

Taksirle yaralama sonucunda mağdur bakımından;

 • İyileşmesi olanağı bulunmayan bir hastalığa veya bitkisel hayata girmesine,
 • Duyularından veya organlarından birinin işlevinin yitirilmesine,
 • Konuşma ya da çocuk yapma yeteneklerinin kaybolmasına,
 • Yüzünün sürekli değişikliğine,
 • Gebe bir kadının çocuğunun düşmesine, sebep olunması halinde suç daha ağır ceza gerektiren nitelikli hale bürünmektedir.

 

 1. GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME

Bu suça ilişkin yargılamalar Asliye Ceza Mahkemelerinde yapılır. Bu yargılamalar suçun işlendiği yer mahkemesince karara bağlanır.

 1. YAPTIRIM

Suçun basit hali üç aydan bir yıla kadar hapis veya adlî para cezasıyla cezalandırılır. Nitelikli hallerin cezalandırılması ise temel cezada yarı oranda artırım ve bir kat artırım (daha ağır ceza gerektiren nitelikli hal) şeklindedir.

 1. BİRDEN FAZLA YARALAMA OLMASI HALİ

Fiilin birden fazla kişinin yaralanmasına neden olması halinde, altı aydan üç yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

 1. TAKSİRLE YARALAMA SUÇUNDA;

Uzlaştırma, Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması, Basit Yargılama Usulü uygulanabilir.

 

[1] Yargıtay 12. Ceza Dairesi, 2018/7275 E., 2019/12063 K.

[2] Öğretide ve yargı kararlarında taksirin unsurları,

 1. a) Fiilin taksirle işlenebilen bir suç olması,
 2. b) Hareketin iradiliği,
 3. c) Neticenin iradi olmaması,
 4. d) Hareketle netice arasında nedensellik bağının bulunması,
 5. e) Neticenin öngörülebilmesi, ancak bu neticenin fail tarafından öngörülmemesi, şeklinde belirtilmiştir.