Bize Ulaşın

Haksız Fiil (Tazminat ve Sorumluluk) Hukuku

  1. Ana Sayfa
  2. Hizmetler
  3. Haksız Fiil (Tazminat ve Sorumluluk) Hukuku
Haksız Fiil (Tazminat ve Sorumluluk) Hukuku
Haksız Fiil (Tazminat ve Sorumluluk) Hukuku

 Türk Borçlar Kanunu’nun 49’uncu maddesinde düzenlenen haksız fiil kavramı “Kusurlu ve hukuka aykırı bir fiille başkasına zarar veren, bu zararı gidermekle yükümlüdür. Zarar verici fiili yasaklayan bir hukuk kuralı bulunmasa bile, ahlaka aykırı bir fiille başkasına kasten zarar veren de, bu zararı gidermekle yükümlüdür.” şeklinde ifade edilmiştir. Buna göre haksız fiil hukuk kurallarına aykırı bir şekilde diğer bir kişinin malvarlığı veya şahıs varlığında zarar meydana gelmesine neden olan eylemdir. Bir haksız fiilden bahsedilebilmesi için zarara sebep olan fiilin öncelikle hukuka aykırı olması gerekir. Hukuka aykırı fiil maddi ya da manevi bir zarara neden olmalıdır. Zarara sebep olan kişi fiilinden dolayı kusurlu olmalı ve zararla zarara uğratan fiil arasında neden sonuç ilişkisi olarak da ifade edilebilecek bir illiyet bağı bulunmalıdır.

 Ofisimiz tarafından haksız fiil hukukundan kaynaklanan aşağıda belirtilen davalarda da etkin bir şekilde dava takip hizmeti sunulmaktadır. Bu davalar:

1. Trafik Kazasından Kaynaklanan Tazminat Davaları
2. Kasko Sigortası ile İlgili Rücuan Tazminat Davaları ve Sigortalının Kendi Kasko Sigortasına Karşı Açtığı Tazminat Davaları
3. Trafik Sigortası ve Trafik Sigortası ile İlgili Rücuan Tazminat Davaları
4. Ürün Zararı İstemlerine İlişkin Tazminat Davaları
5. Destekten Yoksun Kalma Tazminat Davaları
6. Daimi (Sürekli) İş Gücü Kaybı (Sakatlık- Maluliyet) Davaları
7. Geçici İş Gücü Kaybı Zararları
8. Tedavi Gideri Zararı İstemleri
9. Defin Cenaze Gideri Zararları
10. Eşyaya Verilen Zararlar
11. Binaya Verilen ve Binadan Kaynaklanan Zararlar
12. Hastane ve Doktora Karşı Açılan Tazminat Davaları